ALİAĞA RES - Bergama/İZMİR (120 MW)

HAKKIMIZDAŞirketimiz; doğal gaz, yenilenebilir enerji ve petrol alanında toplam 1737 MW yatırımları ile enerji sektöründe öncü konumundadır. 1994 yılında başlayan enerji sektöründeki faaliyetlerinde, rüzgâr ve hidroelektrik santralleri konusunda yoğunlaşan şirketimiz, RES projeleri için kendi ölçüm ve analiz ekiplerini kurarak projeler geliştirmiştir.


Özel sektör tarafından kurulan lisanslı ilk hidroelektrik santrali olan 14 MW gücündeki Hacılar HES yatırımı Darende - Malatya’da gerçekleştirilmiş olup bu santral 2003 yılında ticari işletmeye alınmıştır. Yine özel sektör tarafından kurulan lisanslı ilk rüzgâr enerjisi santrali 30 MW gücündeki Bandırma RES’in yatırımı da Bilgin Enerji tarafından gerçekleştirilerek 2006 yılında ticari işletmeye alınmıştır. Bilgin Enerji aynı zamanda, yenilenebilir enerji santralleri yatırımlarıyla üretilen enerji için Türkiye’de karbon emisyon sertifikası almış ilk firmadır.

Bilgin Enerji 370 MW’ı rüzgâr, 477 MW’ı hidroelektrik olmak üzere, toplamda 847 MW’lık yenilenebilir kaynaklara dayalı kurulu gücü ülke ekonomisine kazandırmıştır. Bu kurulu güçle yıllık ortalama 3 milyar kWh elektrik enerjisi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretilmektedir.


2018 yılında şirketimiz bünyesine katılan 890 MW gücündeki Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, Türkiye’deki en düşük emisyona sahip ve en verimli santrallerden biridir. Bilgin Samsun Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, gelişmiş teknolojisiyle yılda yaklaşık 7 milyar kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahiptir. 


Ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı santraller ve doğal gaz kombine çevrim santrali ile tamamen doğayla dost ve çevreci tesislerle 1737 MW kurulu güce ulaşan Bilgin Enerji, Türkiye elektrik tüketiminin yaklaşık %3,5’unu karşılayacak potansiyele ulaşmıştır.


Bilgin Enerji, mevcut yerli ve yenilenebilir enerji üretim santrali yatırımlarının yanısıra 2013 yılından itibaren petrol ve doğal gazla ilgili çalışmalara başlamıştır. Bu doğrultuda 2016 yılından itibaren Londra Merkezli ve Londra Borsasında işlem görmekte olan Genel Energy firmasının hisselerini satın alarak bu sektördeki faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Halen Genel Energy’nin %20 hissesi Bilgin Enerji’ye aittir.

1737 MW

KURULU
GÜÇ

10 Milyar kWh

YILLIK ÜRETİM
POTANSİYELİ

% 3,5

TÜRKİYE'NİN  YILLIK 
KARŞILANAN ELEKTRİK İHTİYACI

1.755.640  TON

 YILLIK KARBON 
AZALTIMI
ŞİRKETLERİMİZ

İŞTİRAKLERİMİZ