HACILAR HES - Darende/MALATYA (14 MW)KURUMSAL 
ÜST YÖNETİM

M. Vehbi BİLGİN

İnşaat Yüksek Mühendisi(İTÜ)/
Yönetim Kurulu Başkanı

Ü. Tolga BİLGİN

Genel Müdür/Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı

Fatih Mehmet CAVLI

Genel Müdür 

Yardımcısı

Altuğ BİLGİN

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel 

Müdür Yardımcısı